BenQ Launches XR3501, a $1000 35-inch Curved Monitor for Gamers

BenQ XR3501 Gaming Monitor side

Written by Ashwin Ashokan

Profile photo of Ashwin Ashokan
Skip to toolbar